IUP APPLIED

IUP/Integrated Urban Planning – Applied är en dokumentation av projekt som initierats under IUP Programmet.

IUP är ett utbildningsprogram som genomfördes av HIFAB International och finansierades av Sida 2006–2010. Programmet syftade till att ge planerare kunskap i nya planering koncept och metoder med fokus på hållbar och integrerad utveckling.

Programmets deltagare representerade 40 olika länder oh varje deltagare utvecklade ett planeringsprojekt från sitt eget land. Sammanställningen av deltagarnas egna projektrapporter kommer att belysa resultatet av tillämpningen av konceptet.

För att se dokumentationen [klicka här]