WORKSHOPS / UNDERVISNING och ILLUSTRATION
en av ca 30 workshop-affischer
framtagna i utbildningssyfte i Rwanda
för Ordbildarna/SKL/Sida