ILLUSTRATION och FORSKNINGSARBETE
dokumentation av traditionell arkitektur i Botswana
byggforskningsprojekt
för Byggforskningsrådet och Lund Universitet