ILLUSTRATION
i tidningen Röret
Röntgensjuksköterskornas Riksorganisation;
vi medverkar även i tidningens grafiska design