GRAFISK FORMGIVNING och ILLUSTRATION
»Operation & Maintenance«, 5 handböcker i utbildningsprogram i Sydafrika
för Ordbildarna/SIPU/Sida