WORKSHOPS & UNDERVISNING
från en av flera workshops under O&M Programmet i Sydafrika
för Ordbildarna/SIPU/Sida