GRAFISK FORMGIVINING och ILLUSTRATION
i broschyren »Friska barn«
för Karolinska Institutet