GRAFISK FORMGIVNING och ILLUSTRATIONER
en av tre handböcker, ingår i utbildningsprogram i Mongoliet
för Ordbildarna/SIPU International/Sida