GRAFISK FORMGIVNING och ILLUSTRATION
projekttidning, ingår i P3 Projektet i Sydafrikaför
för Ordbildarna/SKL/Sida