PLANNERINGS KONCEPT

KONCEPT och ILLUSTRATION
inom planeringsprojekt i Sydafrika
för Ordbildarna/SSPA/SIPU/Sida