ALMÄNHETENS MEDVERKAN
KONCEPT
en viktig planeringsprincip inom planeringsprojekt i Sydafrika
för SSPA/Sida