GRAFISK FORMGIVNING
informationsbroschyr som del av informationskampanj
för Särnmark Assistans, Stockholm