HÅLLBAR URBAN STRUKTUR
KONCEPT och ILLUSTRATION
inom planeringsprojekt »Sustainable Community Planning« i Sydafrika
för Ordbildarna/SSPA/SIPU/Sida