ILLUSTRATIONER
ingår i informationsmaterialet »Vårdkedja med framgång«
för Statens institutionsstyrelse/SiS