Visual Communication AB

Visual Communication är ett litet konsultföretag som grundades 1988 med visionen att bidra till effektiv information som en länk mellan kunskap och lärande. Ägare är Viera och Sixten Larsson.

Vi är huvudsakligen verksamma inom två områden – visuell kommunikation och stadsplanering. Betoningen ligger på tydlig information, utbildning och aktivt deltagande. Vi arbetar med grafisk design, illustrationer, utbildning i visuell kommunikation och coachning. Våra produkter är bland annat handböcker, tidningar, informationstrycksaker och utställningar

I stadsplaneringsuppdrag fokuserar vi på lärandeprocesser, kapacitetsutveckling inom institutioner och hållbar stadsutveckling. Vi är framför allt inriktade på internationellt samarbete och biståndsprojekt. Våra kunder finns inom offentlig förvaltning, privat sektor och biståndsorganisationer. Vi har deltagit i projekt i Sverige, Estland, Botswana, Zambia, Sydafrika, Rwanda, Egypten, Mongoliet och Albanien.


link till teknikeremail