Kommunikation

Kommunikation är viktig i alla sammanhang och särskilt för att uppnå hållbara resultat. Vi ser till att kommunikationen mellan oss, beställaren och mottagaren av information är kontinuerlig.

Avstämningsmöten med beställaren och om möjligt även test av produkterna hos mottagaren anser vi är viktiga. Att ta fram effektiv information är en process där beställaren och mottagaren hela tiden finns med i nära samarbete. Inom våra arbetsområden kan vi leda utvecklingsprocesser, analysera och strukturera informationsinnehåll, undervisa, leda workshops och coacha.

Vi har ett brett nätverk av kolleger med kompletterande kompetens. Våra viktigaste samarbetspartners är Ordbildarna, Hifab International, Sveriges Kommuner och Landsting, SIPU International och Särnmark Assistans.

link till teknikeremail