Viera Larsson

Jag är utbildad arkitekt. Numera med att visualisera information både i Sverige och i internationella sammanhang.

Mitt speciella intresse är att arbeta med handböcker och utbildningsmaterial där jag tydliggör information med hjälp av visuella komponenter. Genom att analysera och strukturera innehållet kan jag ta fram konceptillustrationer, processbilder, och visuella presentationer.

Jag arbetar som illustratör, grafisk formgivare och som utställningsformgivare. I mina internationella uppdrag med utvecklingsprojekt har jag undervisat i ämnet visuell kommunikation, grafisk formgivning och utställningsformgivning.

I mina uppdrag arbetar jag med helheten, gärna tillsammans med andra, från de första skisserna till en färdig produkt: trycksak, kundtidning, utställning eller informationskampanj. Jag har bra kunskap om tryckprocessen och den teknologi som krävs.

link till teknikeremail