Visualisera

I dagens informationssamhälle ligger en stor vikt på samspel mellan olika uttrycksformer där en kombination av ord, bild och grafisk form ger effektiv information. Vi arbetar med de visuella komponenterna i informationen.

Vi kan ta fram en symbol, illustration, logotyp, formge en broschyr, designa presentationer, sammanställa en handbok eller göra en hel utställning. Vi är bra på att förklara abstrakta problem och företeelser med hjälp av bilder.

I våra produkter strävar vi efter ett tydligt helhetsintryck där de visuella komponenterna ger stöd och förtydligar texten. Våra nyckelord är lärande och utveckling. Vi behärskar den nya teknologin och arbetar i Macmiljö med programmen InDesign, Illustrator och Photoshop.

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta internationellt i 20 olika kulturella sammanhang.

link till teknikeremail