Sixten Larsson

Jag är arkitekt och stadsplanerare med 30 års erfarenhet från internationella planeringsprojekt på nationell, regional, kommunal och detaljnivå. Projekten inkluderar nya stadsområden, förtätning och komplettering, upprustning av slumområden, miljöhänsyn, regional utveckling, policyformulering och lagstiftning.

I alla projekt har utbildning och institutionsutveckling ingått som viktiga komponenter. Jag är särskilt intresserad av uppdrag som betonar direkt samarbete med lokalsamhället och enskilda invånare.

Jag är övertygad om att hållbar stadsutveckling uppnås genom att planerare och myndigheter utgår från människans behov, ambitioner, potential och drömmar. Ett sådant angreppssätt kommer att återspeglas i den urbana strukturen med betoning på tillgänglighet, trygghet, fysisk, social och ekonomisk integration.

link till teknikeremail