Stadsplanering

Stadsplanering är en mångsektoriell aktivitet som berör hela samhället och där fysisk struktur, ekonomi, social och miljömässig problematik ingår. Lika viktiga är de metoder och program som styr planeringsprocessen.

Våra prioriterade arbetsområden är konceptutveckling, policyreformer, kunskapsöverföring, allmänhetens deltagande och samordningen av intressegrupper. Våra uppdrag omfattar institutionsutveckling, kapacitetsbyggande och utbildning, oftast kopplade direkt till planeringsprojekten, men även som fristående utbildningsprogram, seminarier, workshops och konferenser.

Vi strävar efter ett helhetsgrepp kring den urbana strukturen, hållbar utveckling, planeringsprocessen och genomförandet. Våra projekt har oftast biståndsanknytning och en internationell karaktär med samarbete i ett vidsträckt kontaktnät.

>>> AKTUELLA PROJEKT [IUP APPLIED]

link till teknikeremail