Akvarell och akvarell med tusch

Varje uppdrag behöver en unik visuell lösning. Vi arbetar i olika tekniker och stilar för att ta fram och betona uppdragets karaktär.

Våra illustrationer finns i trycksaker hos bland andra Stockholms läns landsting, Folkhälsoinstitutet, SIPU International, tidningen Röret, Statens institutionsstyrelse, Rättmedicinalverket, Riksrevisionen, SPP samt i Mongoliet, Vietnam, Albanien, Botswana och Sydafrika.

Tekniker som vi tillämpar är blyerts, tusch, lavering, akvarell, färgkrita och kombination av dessa. Vid digitala bilder är utgångspunkten oftast en handritad bild som skannas in och bearbetas. Digital färgsättning är särskilt viktig vid design av logotyper.

››› [blyerts, tusch, akvarell]
››› [akvarell, akvarell med tusch]
››› [färgkrita, färgkrita med tusch]
››› [handritat och digitalt]

link till teknikeremail